Visie

Wij willen in onze wijk en woonplaats een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de samenleving. Wij willen een goed uitziende, veilige en verzorgde kinderboerderij met speelplek zijn, waar mens, dier en natuur respectvol worden bejegend. 

Onze kinderboerderij met speelveld is verrassend en leerzaam voor kinderen en volwassenen.  De toestellen zijn veilig en de dieren zijn benaderbaar, waardoor bezoekers ze echt kunnen ervaren. Door het samenspel van verzorgers en bezoekers wordt de kinderboerderij met speelveld een fijne plek om te bezoeken. We zullen nooit klaar zijn, want we willen steeds weer nieuwe elementen inbrengen. 

Zo willen we de leefomgeving beter laten aansluiten bij je wensen én de verbondenheid tussen mensen. Samen werken aan de leefbaarheid. 

Missie 

Onze missie is het beheren en exploiteren van een Wijkboerderij met speelplek voor alle kinderen. 
Het is een unieke manier om kinderen in contact te brengen met dieren en leeftijdsgenootjes. Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten. Mens, dier en natuur worden met respect verzorgd en benaderd. 

Doelen 

De boerderij heeft een aantal doelen. Die onderverdeeld zijn in een aantal thema’s.   

 • Samenredzaamheid 
  Het ‘met elkaar redden” van cliënten, hun mantelzorgers en familie maar ook  burger, de straat en de wijk.
 • Ontmoeting 
  Het Weijkpark is een plek waar ontmoeting tussen alle wijkbewoners centraal staat en actief wordt gestimuleerd onder andere door in te zetten op inwonerparticipatie in het project. 
 • Inclusie  
  Het bieden van een werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • Bewustwording en educatie 
  De kinderboerderij veroorzaakt een groeiend bewustzijn voor de waarde van natuur bij de doelgroep. 
 • Duurzaamheid 
  De kinderboerderij is energie neutraal en is voor de doelgroep een voorbeeld van duurzame bouwoplossingen.   
 • Positieve Gezondheid  
  De Wijkboerderij en het Weijkpark hebben een positieve invloed op de gezondheid van de bezoekers. Gezondheid wordt benaderd vanuit de definitie van positieve gezondheid van Huber.   

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑