Projecten

De Leefbaarheidsgroep heeft aandacht voor o.a. de volgende projecten:

 

Fietsen in Wijchen Noord
Fietsen doen we allemaal en ook sinds jaren. Nederland staat daarom bekend, dus ook Wijchen en Wijchen Noord!
We doen dat op allerlei manieren, van oost naar west, noord naar zuid en ook via snelle routes. Ook gebruiken we allerlei soorten en maten van fietsen, voor de kleintjes, de grotere en de oudsten. Tegenwoordig ook met de elektrische fiets naast de gewone, de bakfiets de postbodefiets en nog veel meer. Door de toename van de mogelijkheden veranderen ook de eisen die we stellen aan de veiligheid, de breedtes , bewegwijzering en veel meer.
De leefbaarheidsgroep is daarom een onderzoek gestart om in beeld te krijgen of alles wat nodig is voor ons fietsers nog up to date is.
Dat doen we zelf maar ook in overleg met de gemeente en instanties als veilig verkeer Nederland.

 

Verkeersveiligheid
Hoewel een groot deel van de straten in Wijchen Noord behoren tot de 30km zone, wordt op verschillende wegen toch sneller gereden dan is toegestaan. Door middel van acties (30 km aandacht bij de scholen en snelheidsmeters langs de weg met vermelding werkelijke rijsnelheid) hoopt de Leefbaarheidsgroep aandacht te krijgen voor snelheidsaanpassing, waar nodig. Ook de wijkagent wordt hiervoor regelmatig ingeschakeld.

 

Wijkschouw
Twee keer per jaar houdt de Leefbaarheidsgroep een wijkschouw. Vaak met ambtenaren van de Gemeente(-werf) . Na het opstellen van een lijst met verbeterpunten, volgt controle op uitvoering en overleg met de Gemeente.

 

Park Wijchen Noord en Smultuin
De LBG waakt over het Park Wijchen Noord, meldt onvolkomenheden aan de Gemeente of aan andere instellingen en tracht zoveel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden voor de jeugd en een prettige omgeving voor omwonenden en bezoekers van het park.In het park (dat een Cool Nature Park behoort te zijn, dus met natuurlijke (speel-) materialen en geen metalen of kunststof speelattributen), is ook een zogenaamde smultuin voorzien. Daar groeien fruitbomen en vruchtdragende struiken en planten. Elke 2 weken komt een groepje vrijwilligers hier wieden en de tuin onderhouden. Vooral voor schoolkinderen is dit een mogelijkheid om kennis te maken met de natuur. Zowel de Paulusschool als de Paschalisschool en kinderen van De Eerste Stap komt hier regelmatig om natuureducatie te ervaren. Wij willen graag samenwerken met nieuwe vrijwilligers die affiniteit hebben met tuinieren en een handje willen meehelpen.

 

Zwerfafval
Hebt u dat ook wel eens? Zie je troep liggen, denk je: “Wie gooit dat daar nou zo maar neer?” En denkt u dan ook: “Daar zou eens iets aan gedaan moeten worden?” Zwerfafval zie je overal: weggewaaid van een bouwplaats, langs de weg gegooid door voorbijgangers, uit kapotte zakken blijven liggen na het vuil ophalen, verloren spullen. Meestal niet moedwillig, maar wel vaak onnadenkend. En natuurlijk niet te vergeten de op ongewenste plaatsen achtergelaten hondenpoep! In alle gevallen ontsiert het behoorlijk en dat zien we ook duidelijk in onze wijk Wijchen Noord, langs groenstroken, in de straatgoot, onder struiken, op de grasvelden.In overleg met de gemeente houdt de Leefbaarheidsgroep Park Noord schoon. De gemeente stelt materialen als knijpers, handschoenen, e.d. ter beschikking. Het inzamelen van zwerfvuil gebeurt in samenwerking met de bewoners.Op deze manier zijn we samen verantwoordelijk voor:
WIJCHEN NOORD, een PRIMA OORD!

 

  Wandelroutes
De Leefbaarheidsgroep heeft 4 wandelroutes in Noord (gebied boven de spoorlijn) uitgezet van ongeveer een uur (4,5-5 km). Die routes zijn allen voorzien van bewegwijzering (stickers op lantaarnpalen en op specifieke paaltjes. De routes worden regelmatig onderhouden.
Het streven is om alle routes ook geschikt te maken voor rolstoelgebruikers en scootmobielen. Dit vraagt nog enige tijd om de aanpassingen in samenwerking met de gemeente te realiseren.
De routebeschrijvingen zijn digitaal te downloaden (zoek Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord) en verkrijgbaar bij Noorderlicht, Verploegen in Woezik, wijkcentrum Achterlo , Het Hof van Kaatje en het VVV kantoor in Wijchen.

 

 

. Nieuwe wijkbewoners
Nieuwe ( en natuurlijk ook huidige) wijkbewoners zijn welkom in Noorderlicht. Daar kan men kennis nemen van activiteiten van de Wijkvereniging Wijchen Noord en van andere zaken die in dit wijkcentrum georganiseerd worden. De Gemeente mag ons vanwege privacybescherming geen adressen en namen van nieuwe bewoners toesturen, maar het staat u vrij om nieuwe “buren” te wijzen op deze website.

 

Wijkplan
Voor 2019 staat het Wijkplan van Wijchen Noord gepland. Wijkbewoners hebben kenbaar mogen maken wat zij van hun wijk verwachten over 10-25 jaar. Wat is dan wenselijk? Is dat ook realiseerbaar? De gemeente wil graag weten wat de bewoners zich voorstellen. De Leefbaarheidsgroep heeft opmerkingen en ideeën daarover, zowel van wijkbewoners als van instellingen, bedrijven, scholen en Gemeente gebundel in een Wijkplan. U verneemt via de media wanneer er een bijeenkomst plaats vindt en wanneer (voorlopige) resultaten bekend zijn.

 

Start en slot van een kalenderjaar
Minimaal 1 keer per jaar organiseert de LBG een algemene openbare vergadering. Alle wijkbewoners zijn daarvoor welkom in Noorderlicht. Aan het begin van een kalenderjaar of tegen het einde van een lopend jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met als onderwerp “de plannen voor het komend jaar”. Na algemene instemming volgt de berichtgeving (verantwoording) aan de Gemeente(raad). Tegen het einde van het jaar of bij het begin van het nieuwe jaar volgt een toelichting over de activiteiten van het afgelopen jaar. De wijkbewoners kunnen daar hun mening over geven, dan wel andere prioriteiten voorstellen. De Wijkvereniging Wijchen Noord organiseerrt vlak voor oudejaarsdag een oliebollenmiddag, waar alle wijkbewoners welkom zijn. Onder het genot van een drankje én van oliebollen vindt er een gezellige bijeenkomst plaats die muzikaal wordt opgeluisterd door het Pop koor Trent, dat ook repetitieavonden houdt in Noorderlicht.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑