Activiteiten

De activiteiten van de LBG zijn te verdelen in structurele (jaarlijks terugkerende langlopende) zaken en eenmalige (projecten vaak van korte duur)

Jaarlijks:

 • Maandelijkse vergaderingen van de LBG (waarbij wijkbewoners welkom zijn)
 • Twee keer per jaar een bijeenkomst met de wijkbewoners
 • Het maken en indienen van een jaarplan bij de Gemeente
 • Minimaal 1 x keer per jaar een wijkschouw
 • Zo mogelijk organiseren of mede organiseren van Burendag
 • Onderhoud en zorg over Park Wijchen Noord en de Smultuin
 • Overleg met Talis

 

Eenmalig:

 • Attent op de plannen van de Gemeente omtrent groot onderhoud Openbare werken
 • Project Verkeersveiligheid rondom Paulusschool en Buizerdschool
 • Opruimen en voorkomen van zwerfafval in de wijk
 • Volgen ontwikkelingen internetsite Wijchen Noord in Beeld en update eigen info
 • Activiteitenplan Stichting Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 2019
 • Overleg met Gemeente, wijkwethouder en contactpersoon
 • Verhogen kennis en vaardigheden van leden LBG door het volgen van cursussen
 • Verkeerssituaties bij scholen
 • Toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels voor gehandicapten
 • Onderhoud Park Wijchen Noord inclusief de smultuin
 • Groenvoorzieningen in de wijk beschermen
 • Onderhoud wandelroutes in en rond Wijchen Noord, Woezik en Achterlo
 • Samenwerking met Wijkvereniging Wijchen Noord
 • Contacten met Talis en met MEER Welzijn
 • Contacten met wijkagent en wijkbeheer
 • Overleg met Project Gezond Wonen in Wijchen
 • Contacten onderhouden met collega- Leefbaarheidsgroepen
 • Reageren op vragen, opmerkingen en problemen van bewoners
 • Onderzoek tevredenheid en suggesties bewoners (opdracht aan stagiaires?)
 • Mede organiseren van Burendag, mogelijk in combinatie met NL Doet
 • Minimaal 1 x per jaar Wijkschouw met Wijkbeheer en overige belanghebbenden (ook gehandicapten)
 • Attent zijn en blijven op Burgerparticipatie
 • Afstemming en prioritering activiteiten in overleg met de wijkbewoners van Wijchen Noord (bijvoorbeeld tijdens Gemeenteraadsverkiezingen)
 • Verwijderen zwerfvuil uit Park Wijchen Noord

 

Start en slot van een kalenderjaar.

Minimaal 2 keer per jaar organiseert de LBG een algemene openbare vergadering. Alle wijkbewoners zijn daarvoor welkom in Noorderlicht.  Aan het begin van een kalenderjaar of tegen het einde van een lopend jaar wordt er een bijeenkomst gehouden met als onderwerp “de plannen voor het komend jaar”. Na algemene instemming volgt de berichtgeving (verantwoording) aan de Gemeente(raad).

Tegen het einde van het jaar of bij het begin van het nieuwe jaar volgt een toelichting over de activiteiten van het afgelopen jaar. De wijkbewoners kunnen daar hun mening over geven, dan wel andere prioriteiten voorstellen.

 

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑