Buurttuin Buizerdstraat

Een buurttuin is een groene plek om elkaar te ontmoeten. Jong, oud en iedereen daar tussenin is er welkom. Op heel veel plekken in Nederland zijn buurttuinen een groot succes en zorgen ze voor saamhorigheid in de buurt. Buiten bezig zijn, buiten ontmoeten en buiten leren zijn goed voor je fysieke- én mentale gezondheid. En als buurttuinen een succes zijn in de rest van Nederland, dan kan dat ook in Wijchen!

De locatie

Om jong en oud bij de tuin te kunnen betrekken en de tuin een goede afmeting te geven is gekozen voor het stuk park aan de Buizerdstraat tussen Jenaplanschool de Buizerd en Woonzorgcomplex Hof van Elst. Het bestaande en druk belopen pad zal de hoofdas vormen van de tuin en zorgt meteen voor een hoop aanloop in de tuin. Het bestaande trapveldje schuift daarmee iets op, maar blijft zeker bestaan. De tuin is daarmee ook binnen loopafstand voor de bewoners van Hof van Elst.

Het plan

De buurttuin wordt een combinatie van schooltuin, individuele buurttuintjes (kleine volkstuintjes) en gezamenlijk groen, ontmoeten en spelen. Dit wordt gecombineerd met een divers activiteitenprogramma voor jong en oud. Denk daarbij aan koffie-thee ochtenden, samen tuinieren, thema activiteiten, beweeglessen of een wijk-voetbaltoernooi!

Waar zijn we nu?

Het College van B&W is akkoord, dus de buurttuin gaat door! Nu is het aan de projectgroep en de groeiende groep vrijwillige buurtbewoners  om tot een ontwerp te komen én subsidie en sponsoring aan te trekken. Dit najaar gaan de eerste bomen de grond in en in februari 2025 starten de studenten van Yuverta MBO met de aanleg van de tuin.

Heeft u interesse in het gebruik van een buurttuintje van 6-10m2, vragen , zorgen of goede ideeën? Vul dan online het formulier in:

Formulier klik hier

Deze formulieren liggen ook klaar tijdens de informatie avonden en kunnen in Noorderlicht, Hof van Elst en bij de Buizerd ingeleverd worden.
De bewonersavonden om de wijk en andere geïnteresseerden te informeren:
Bewonersavond 1: Locatie aula Basisschool de Buizerd 13 mei, start 19.00
Bewonersavond 2: Locatie ’t Kompas, Hof van Elst 14 mei, start 19.00
Bewonersavond 3: Locatie Noorderlicht 29 mei, start 19.00

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners zijn:
Gemeente Wijchen
Stichting Wijchen Gezond
Jenaplanschool De Buizerd
GGD Gelderland-Zuid
MeervoorMekaar
Gelderse Sport Federatie
Yuverta MBO Nijmegen i.s.m. De Hoog Hoveniers
Sfeer van Willems
’t Kompas
Hof van Elst/ZZG Zorggroep
AMPHI Radboud Universiteit
Wijkvereniging Wijchen-Noord
Leefbaarheidsgroep Wijchen-Noord
Stichting Weijkpark
Projectgroep Buurttuin Buizerdstraat

Agenda

Ondertekenen intentieovereenkomst met partners en wethouder 24 april, 9.30
Bewonersavond 1: Locatie aula Basisschool de Buizerd , 13 mei start 19.00, eind 20.30
Bewonersavond 2: Locatie ‘t Kompas, 14 mei start 19.00, eind 20.30
Bewonersavond 3: Locatie Noorderlicht, 29 mei start 19.00, eind 20.30
Opening tuin April 2025

Nieuwsberichten

Artikel Wegwijs

Artikel Gelderlander

Contactinformatie

Locatie: Buizerdstraat Wijchen, tussen Basisschool de Buizerd en zorgcomplex De Elst
Contact: Buurttuinbuizerdstraat@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557760482308

De Projectgroep van de buurttuin bestaat uit enthousiaste buurtbewoners. We zijn op zoek naar meer mensen die mee willen denken of mee willen doen.
We hebben daarvoor dit bestand  aangemaakt. In dit bestand kun je aangeven waar je interesse in hebt, bijvoorbeeld het onderhouden van een eigen tuintje, meedenken met het ontwerp, aantrekken van subsidie of sponsoring, meedenken over de organisatie van de tuin, organiseren van activiteiten etc.

Je kan het ingevulde bestand online versturen, naar ons mailen of uitprinten en inleveren in de daarvoor gemaakte brievenbussen bij Noorderlicht, de centrale hal van Hof van Elst in de Meander, of bij de ingang van de onderbouw in Basisschool de Buizerd.

Ook als er vragen zijn, mag je ons mailen. Als je graag gebeld wilt worden, vermeld dan je telefoonnummer.

Projectgroep

De projectgroep van de buurttuin bestaat uit o.a. enthousiaste buurtbewoners.

Anne van Antwerpen, Kwartelstraat
Heleen Kruip, Heilige Stoel
Maartje Gijselhart-Keijsers, Kruisbergseweg
Gerda Wink, RadboudUMC, AMPHI

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑