-Ommetjes in Wijchen-

Eind 2014 heeft Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord vier wandelroutes ontwikkeld voor het gebied boven de spoorlijn. Daar wordt goed gebruik van gemaakt! Zelfs zo goed dat nu in 2022 Wijchen Zuid in samenwerking met Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord het gebied ten zuiden van de spoorlijn heeft voorzien van nog een vijftal wandelroutes! Op deze manier is heel... Lees verder →

Kraanvogelterrein

Toekomst gebied Kraanvogelterrein. De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord wordt door de gemeente regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de aanpak van het gebied Kraanvogel. Vanwege de vele eigenaren en gebruikers zal het nog wel even duren voordat daadwerkelijk gesloopt en gebouwd kan gaan worden. De Leefbaarheidsgroep houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen, die op... Lees verder →

Contact

Voor suggesties, aanbevelingen etc: Voorzitter Leefbaarheidsgroep: Henk van Teeffelen T:  06-23256616 M: infovtta@kpnmail.nl    

Leefbaarheidsgroep

https://www.wijchennoord.nl/wp-content/uploads/2023/09/Bestuur-LBG3.jpg Wie zijn wij en wat doen we? Wij zijn.... De Leefbaarheidsgroep (LBG) Wijchen Noord is een van de 11 Leefbaarheidsgroepen in de Gemeente Wijchen. Elke groep bekommert zich om een wijk of een kerkdorp. Alle Leefbaarheidsgroepen zijn op verzoek van de Gemeente Stichtingen of Verenigingen. LBG Wijchen Noord bestaat uit de volgende personen:Mw. Els... Lees verder →

Wonen

Wijchen noord is een wijk uit de zestiger jaren en voorzien van de meest noodzakelijke functies zoals winkels, basisonderwijs, speelgelegenheid, lichte bedrijvigheid etc. Er wonen circa 4000 mensen in zowel huur als koopwoningen. De ZZG is met haar zorgwoningen goed vertegenwoordigd. huur/ koop en zorgwoningen verkeer parkeren woonomgeving Talis De balie van Talis bevindt zich... Lees verder →

Groenvoorzieningen

Park Wijchen Noord is ingeklemd tussen Randweg Noord, Pauwstraat, Tunnelweg, Zwanensingel en Hoefsestraat. Het is 2,5 hectare groot. In het park zijn grasvelden, speelbergjes, een vijver, een voetbalkooi en fraaie struiken en (jonge en oude) bomen. Het park is de plek waar de Stichting Weijpark een kinderboerderij wil realiseren en een speelgelegenheid, die ook voor... Lees verder →

Activiteiten

De activiteiten van de LBG zijn te verdelen in structurele (jaarlijks terugkerende langlopende) zaken en eenmalige (projecten vaak van korte duur) Jaarlijks: Maandelijkse vergaderingen van de LBG (waarbij wijkbewoners welkom zijn) Twee keer per jaar een bijeenkomst met de wijkbewoners Het maken en indienen van een jaarplan bij de Gemeente Minimaal 1 x keer per... Lees verder →

Projecten

De Leefbaarheidsgroep heeft aandacht voor o.a. de volgende projecten:   Fietsen in Wijchen Noord Fietsen doen we allemaal en ook sinds jaren. Nederland staat daarom bekend, dus ook Wijchen en Wijchen Noord! We doen dat op allerlei manieren, van oost naar west, noord naar zuid en ook via snelle routes. Ook gebruiken we allerlei soorten... Lees verder →

Voorzieningen

Wijchen Noord is goed bedeeld met voorzieningen op diverse vlakken. Zo zijn er winkels voor de dagelijkse behoefte aan de Tunnelweg en Lepelaarstraat, andersoortige winkels en lichte bedrijvigheid aan de Kruisbergseweg en Kraanvogelstraat. En verspreid over Wijchen Noord diverse voorzieningen. Hieronder een opsomming  van de meeste hiervan. Wij geven hier een zo compleet mogelijk beeld, toch kunnen er nog zaken... Lees verder →

Verslagen

De verslagen van de Stichting Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord: Maart 2022 Oktober 2020 Augustus 2020 Juni 2020 Maart 2020 Januari 2020

Veiligheid

Het begrip leefbaarheid omvat ook aandacht voor VEILIGHEID. VEILIGHEID wil zeggen geen oorzaken van een gevaarlijke situatie of de aanwezigheid van beschermingsmiddelen. Helemaal zonder gevaar is het nergens, maar we kunnen wel samen proberen de risico’s te verminderen. De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord brengt de wijkbewoners van Noord graag op de hoogte van risico’s en mogelijke... Lees verder →

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑