Stichting Weijkpark

De plannen voor de “Wijkboerderij” worden uitgewerkt door een stichting. Deze stichting draagt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het park. Ze bestaat uit verschillende leden waaronder wijkbewoners, de Wijkvereniging, Welzijn Stichting MeervoorMekaar en nog een aantal organisaties en groepen.  

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
– Henk van Haeften, voorzitter en penningmeester
– Rob Oltheten, secretaris
We zijn nog op zoek naar een tweetal nieuwe bestuursleden.

Het adres van de Stichting is:
Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen
Telefonisch bereikbaar: 06-46740190
Mailadres: henk.vanhaeften@gmail.com

Er zijn ook een aantal werkgroepen samengesteld:
Kerngroep:
– Berry Verhoeven, Wijkvereniging Wijchen Noord
– Hans Bussink, namens Welzijnsorganisatie MeervoorMekaar Wijchen
– Rob Oltheten, Stichting Weijkark
– Henk van Haeften, Stichting Weijkpark
– Werner Rutjes, adviseur namens Leefbaarheidsalliantie Gelderland
– Nicoline Beck, adviseur namens Gemeente Wijchen

Speeltuingroep:
– Hans Bussink, kerngroeplid en adviseur
– Nancy Wullems, wijkbewoner
– Ineke Olsthoorn, wijkbewoner

Bouwgroep:
– Berry Verhoeven, kerngroeplid
– Rob Oltheten, kerngroeplid
– Tim Galjaard, wijkbewoner

Voor alle groepen zijn we nog op zoek naar vrijwiliigers.
Je kunt je melden bij : 06-46740190
of bovengenoemd mailadres

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑