Leefbaarheidsgroep

Wie zijn wij en wat doen we?

De Leefbaarheidsgroep (LBG) Wijchen Noord is een van de 11 Leefbaarheidsgroepen in de Gemeente Wijchen. Elke groep bekommert zich om een wijk of een kerkdorp. Alle Leefbaarheidsgroepen zijn op verzoek van de Gemeente Stichtingen of Verenigingen.

De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord bestaat uit de volgende personen

 • Dhr. Henk van Teeffelen (voorzitter)
 • Dhr. Marko Hofman
 • Mw. Els de Boer (penningmeester)
 • Dhr. Henk Campschroer

Wethouder Twan van Bronkhorst is onze huidige wijkwethouder. Mevrouw Daniël van Wichen is de wijkcontactadviseur namens de Gemeente Wijchen. De Gemeenteraad heeft bepaald aan welke criteria een Leefbaarheidsgroep moet voldoen en uit dat oogpunt hebben wij regelmatig over allerlei (wijk- en Gemeente-) onderwerpen contact met de wethouder(-s), ambtenaren en commissies van de Gemeente.

Wij doen….

De vrijwillige leden zetten zich dubbel en dwars in voor het scheppen en behoud van een leefbare wijk, waar wij allen veilig, voldaan en respectvol met elkaar kunnen leven.
De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord bekommert zich om de leefbaarheid in de wijk en heeft oog en oor voor allerlei ontwikkelingen. De leden worden geïnformeerd door wijkbewoners die hun zorgen, vragen of ergernissen kenbaar maken aan een of meer leden van de LBG. De Leefbaarheidsgroep kijkt wat dat men aan de situatie eventueel kan verbeteren en wie daarvoor het meest geschikt is. Vaak is dat de Gemeente, maar het kan ook een zaak zijn voor Woningcorporatie Talis, of voor het Veiliger Wijk Team of voor het Sociaal Wijkteam. Een wijkbewoner krijgt altijd antwoord van de LBG, ook al kan die niets veranderen aan een situatie. U heeft als wijkbewoner recht op een reactie. Dat is het gevolg van de Buurtparticipatie.

Onze aandacht gaat vooral uit naar:

 • (Verkeers-)veiligheid
 • Onderhoud van straten en openbaar groen
 • Parkeergelegenheid
 • Recreatieve zaken (zowel wandelingen als speeltoestellen ofspeelterreinen)
 • Ouderenvoorzieningen
 • Winkelvoorzieningen
 • Openbaar vervoer
 • Bestrijding van overlast (door lawaai, zwerfvuil, bomen en struiken, drugs, etc.).

Bij de de LBG is ook samenwerking van groot belang. Naast een goede verstandhouding met de Gemeente, en overige dienstverleners, geldt dat zeker ook voor het contact met de Wijkvereniging Wijchen Noord en met alle Wijchense collega Leefbaarheidsgroepen.

Lees meer over onze:

Dit delen:

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑